Noodkreet zonnebloem!

De Zonnebloem wil door, help jij daarbij ?

De Zonneboem afdeling Bakhuizen/Hemelum/Koudum is al vele jaren zeer actief.

Een bezoek aan het tuincentrum, samen eten of een boottocht zijn al die jaren een vast item op de kalender geweest. Deze activiteiten én huisbezoek worden door een team van enthousiaste vrijwilligers georganiseerd. Dit bedoeld voor deelnemers met een lichamelijke beperking, die door de inzet van onze vrijwilligers ook leuke sociale activiteiten buiten de deur kunnen doen.

Afgelopen jaren zijn er helaas door Covid-19 minder activiteiten geweest, ook zijn er leden van het organiserende team gestopt. Hierdoor staat het voortbestaan van de Zonnebloem afdeling onder druk.  Immers zonder vrijwilligers die zich willen inzetten voor het bedenken en organiseren van een jaarprogramma is er geen Zonnebloem! En dat zou voor onze bijna 150 deelnemers in de dorpen een groot gemis zijn.

We komen dan ook graag in contact met mensen die de schouders eronder willen zetten zodat de Zonnebloem kan blijven. Hou je van organiseren of vind je het leuk om achter de schermen de administratie op orde te houden? Of krijg je energie van vrijwilligers koppelen aan mensen die huisbezoek willen? Meld je dan aan! En maak dat het mogelijk blijft om in onze dorpen de deelnemers mooie en gezellig momenten te bezorgen.  Je krijgt ruimschoots de gelegenheid om kennis te maken met de diverse mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem.

Laat de Zonnebloem niet vallen en neem contact op via email voor meer informatie: m.vansonsbeek@zonnebloem.nl . Kijk ook eens op:  https://www.zonnebloem.nl/ bakhuizen-hemelum-koudum  Alleen samen kunnen we verder!

Persbericht: HEMELUM HERDENKT

HEMELUM HERDENKT

 Op zondag 1 mei a.s. zal er in de Nicolaaskerk, Klaster 2 te Hemelum een bijzonder herdenkingsconcert plaats vinden met Elizabeth Kooy, sopraan, Pierre Lavay, klarinet, Pauli Yap, piano, en Thijs Feenstra acteur. De liederen, gecomponeerd door Ebo Reitsma, zijn gebaseerd op gedichten van het joodse meisje Selma Meerbaum- Eisinger, die ze schreef in gevangenschap tussen haar 15e en 18e jaar. De liederen worden afgewisseld met teksten van de 94-jarige schrijfster Aggie van der Meer uit Bolsward, die voorgelezen zullen worden door Thijs Feenstra.
Het concert begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), vrij entree.

Op woensdag 4 mei a.s. zal traditiegetrouw op de Himmelbrink bij het dorpsmonument de jaarlijkse dodenherdenking plaatsvinden. De ceremonie zal starten om 19.30 uur met een stille tocht vanaf het kruispunt Yde B. Yntemastrjitte en Sijbren Sijtsmastrjitte. Ook is het mogelijk om onderweg aan te sluiten of op eigen gelegenheid naar het monument te gaan. Bij het monument op De Himmelbrink vindt een korte plechtigheid plaats. Medewerking wordt dit jaar verleend door de twee gastsprekers; Sijbren Sijtsma en Sanne Yntema; beide ‘pakesizzers’ van de verzetsstrijders Sijbren Sijtsma en Yde Bouke Yntema. Daarna volgt de kranslegging door vertegenwoordigers namens de gemeente Súdwest Fryslân, de PKN-kerk en het Dorpsbelang.

De lokale 4 mei-commissie nodigt dorpsbewoners en belangstellenden van harte uit om bij bovenstaande activiteiten aanwezig te zijn.

Hemelum, verkeersafsluiting deel De Maren, 30-08 t/m 10-09 2021

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij informeren wij u over de verkeersstremming ‘Hemelum, verkeersafsluiting deel De Maren, 30-08 t/m 10-09 2021’
wat u vindt via de link https://melvin.ndw.nu/public/situation;id=104222 van het verkeersstremming platform Melvin en in de bijlage. Verder vindt u in de bijlage het omleidingsplan behorend bij de genoemde verkeersstremming.

Contact:
Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk de heer Gerrit de Kleine van Baas B.V. via het telefoonnummer 06-57313809. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met mevrouw Jildou Postma van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Met vriendelijke groet,
Ate Dijkstra

Gegevensbeheerder thema Wegen
T: 14 0515
E: A.Dijkstra@sudwestfryslan.nl
werkdagen: ma-di-wo-do-vrij

Klik op een van de onderstaande links voor de pdf weergave over de verkeersafsluiting
(klik hierna nog eenmaal op het plaatje, dan krijg je de pdf in het juiste formaat)

20210819_JP_HemelumDeMaren
Hemelum – stemming vergunning 305205 -45430003-11A01-A (4)

Hemelum, verkeersafsluiting deel De Klaster, 03-05 2021

Hemelum, verkeersafsluiting deel De Klaster, 03-05 2021

Op maandag 03 mei 2021 is een deel van de rijbaan De Klaster bij Hemelum afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?
Aan een deel van de rijbaan De Klaster vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?
Het fietsverkeer kan gebruik blijven maken van het fietspad. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.
De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?
De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door KWS Infra bv te Leek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk de heer Oene Willem van der Woude van KWS Infra bv via het telefoonnummer 06–50226191. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of met de heer Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/weg-werkzaamheden/ en op https://melvin.ndw.nu/public

Hemelum herdenkt

HEMELUM HERDENKT

Ook dit jaar zal er op 4 mei geen stille tocht en geen bijeenkomst bij het monument op de Himmelbrink worden georganiseerd. In verband met de preventiemaatregelen tegen covid-19 is dit helaas niet mogelijk.
Als alternatief zal er op dinsdag 4 mei a.s. een kleine ceremonie plaats vinden zonder publiek.
Om 19.58 uur klinkt live het Taptoesignaal waarna 2 minuten stilte volgt.
Daarna zal er door leden van de 4 mei commissie een krans worden gelegd.
In deze krans zal de witte kranskleur van de Gemeente Súdwest Fryslân gemengd worden met de kranskleur rood (het Dorpsbelang) en de kranskleur blauw (de PKN-gemeente).
Ook het bloemstuk namens basisschool De Barte krijgt een plek op het monument.
Na de kranslegging bent u van harte welkom om individueel bloemen op het monument te leggen. Wij vragen u om rekening te houden met de dan geldende corona-richtlijnen.
Gebruikelijk is om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen. In plaats hiervan vraagt Het Nationaal Comité 4 en 5 mei om de vlag op 4 mei de hele dag halfstok te hangen en deze voor zonsondergang weer naar binnen te halen. Wij vragen u om hieraan gehoor te geven.
We hopen elkaar bij een volgende herdenking weer te ontmoeten.

Namens de 4 mei commissie Hemelum