Voorzieningen

Afvalkalender

Bent u opzoek naar de afvalkalender voor het legen van uw papier, groen- en restafval container ? Deze is o.a. te vinden op de site van de gemeente Súdwest Fryslân. Vul HIER uw postcode en huisnummer in en klik op “OK”.

U krijgt dan de afvalkalender voor uw adres met:

  • de data waarop uw afval wordt ingezameld
  • informatie over de verschillende soorten afval
  • locaties
  • jaarkalender

De nieuwe papiercontainers worden 1 keer per 6 weken geleegd. Als dat niet vaak genoeg is kun je kosteloos een tweede container aanvragen.
Je kunt papier ook kwijt bij de milieustraat in Koudum en bij de ondergrondse papiercontainer bij de Poiesz in Koudum.

Buurtbus

Stichting Buurtbus Lijn 103

Stavoren – Hemelum

De buurtbus heeft een aantal vaste haltes in de verschillende dorpen, het opstappen bij de buurtbus kan ook op een niet halte plaats door de chauffeur een signaal te geven dat u mee wilt. Een goed signaal kan zijn de chauffeur aankijken en uw hand op te steken, op deze manier weet de buurtbuschauffeur dat u mee wilt en zal hij voor u stoppen. Wilt u uitstappen op een niet halte geef dit dan aan als u de plaats waar u wilt uitstappen nadert.

Dorpskrant De Muddejeyer

Hemelum heeft een eigen dorpskrant, De Muddejeyer genaamd.

De krant komt 4 keer per jaar uit en staat vol met nieuws en wetenswaardigheden uit het dorp.

U wordt o.a. op de hoogte gebracht van de activiteiten in de Begine, de onderwerpen waar dorpsbelang zich mee bezig houdt en wat er in het klooster te doen is. De kinderen van basisschool De Barte verzorgen een bijdrage, er is een heuse kinderpagina, en de sportuitslagen kunt u ook in de Muddejeyer terugvinden. Bovendien kan iedereen die iets aan de dorpsbewoners van Hemelum wil meedelen, kopij inleveren bij de redactie zodat dit in de eerstvolgende Muddejeyer geplaatst kan worden.

Een dorpskrant kan niet bestaan zonder adverteerders. Gelukkig wordt onze krant van harte ondersteund door plaatselijke en regionale ondernemers en daar zijn wij ze dan ook zeer erkentelijk voor!

De oplage van de Muddejeyer is ca. 240 exemplaren en de krant wordt in kleur gedrukt.

Voor € 6,00 per jaar kunt u lid worden van de dorpskrant, deze wordt dan eens per kwartaal bij u thuis bezorgd.

Wilt u graag adverteren in ons blad, dan is dat natuurlijk mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden bij Diana Hospes-Postma of via: muddejeyer@hotmail.com.

Jachthaven ‘De Swaeikom’ Hemelum

Algemeen
In1987 heeft Hemelum een eigen jachthaven gekregen.  Een kleineknusse haven met   58  ligplaatsen, variërend in grootte van 6 tot 11 m. gelegen aan de Hemelumer Vaart In 2009 is de haven gerenoveerd en zijn de oude steigers door nieuwe  vervangen.  Ook is de haven toen vergroot tot 75 ligplaatsen.  De haven ligt aan de Hemelumer Vaart en is eigendom van watersportvereniging “De Swaeikom”. De haven heeft een gunstige ligging dicht bij de Morra, de Fluessen en het  IJsselmeer. Door de aanleg van aquaducten bij Galamadammen en de Jeltesloot ligt er een open vaargebied tot aan Sneek en is de Swaeikom  een ideale uitvalsbasis voor het Friese merengebied en  het IJsselmeer.  De smalle geul vanaf het Johan Willem Frisokanaal naar Hemelum is betond en wordt in de vaarwegenverordening Fryslân gegarandeerd op  -1.50 meter bij N.A.P.  Buiten deze geul is het water  ondiep.

Ligplaatsen en voorwaarden.
De haven is in de eerste plaats bedoeld voor de inwoners van Hemelum en naaste omgeving. Zij dienen  lid van de vereniging te worden.Het lidmaatschap houdt meer in dan alleen het gebruik van de ligplaats. Volgens het Huishoudelijk Reglement  zijn  leden verplicht om jaarlijks tenminste 12 uren te besteden aan (onderhoud)werkzaamheden op de haven. Ieder jaar is er een gezamenlijke onderhoudsdag waarop de leden allerlei klussen in zelfwerkzaamheid doen. Dit om de kosten en het liggeld zo laag mogelijk te houden. Voor informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de vereniging.

Trailerhelling
Het gebruik van de trailerhelling kost € 5,00 per keer (in en uit op dezelfde dag) en dient betaald te worden aan de havenmeester. Bij afwezigheid kan het in de brievenbus op het haventerein worden gedeponeerd. Wie regelmatig gebruik van de helling wil maken kan voor € 30,00 een jaarabonnement nemen. Voor de sleutel van het hek wordt eenmalig een borg van € 10,00 gevraagd.  De havenmeester  kan u hierover nader informeren.  Boottrailers mogen niet op het haventerrein worden geparkeerd.

W.S.V.” De Swaeikom”, secretariaat en ligplaatsen Jan Koster, Buorren 20, 8584VC Hemelum. Tel. 06-51588219 .
E-mail: swaeikom@home.nl Facebook: @Swaeikom

Hervormde Kerk Hemelum / PKN-gemeente Hemelum

ANBI
Inleiding

De Protestantse Gemeente te Hemelum vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):

de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigt door de kerkrentmeesters)
de Diaconie.
Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk of diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.

HIER vindt u de gegevens van onze kerk en van de diaconie.

Russisch Orthodoxe kerk

In Hemelum is gevestigd een Russisch Orthodox Klooster.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van dit klooster.