Voorzieningen

Afvalkalender

Bent u opzoek naar de afvalkalender voor het legen van uw papier, groen- en restafval container ? Deze is o.a. te vinden op de site van de gemeente Súdwest Fryslân. Vul HIER uw postcode en huisnummer in en klik op “OK”.

U krijgt dan de afvalkalender voor uw adres met:

  • de data waarop uw afval wordt ingezameld
  • informatie over de verschillende soorten afval
  • locaties
  • jaarkalender

De nieuwe papiercontainers worden 1 keer per 6 weken geleegd. Als dat niet vaak genoeg is kun je kosteloos een tweede container aanvragen.
Je kunt papier ook kwijt bij de milieustraat in Koudum en bij de ondergrondse papiercontainer bij de Poiesz in Koudum.

Basisschool De Barte

De naam

De Friese naam “Barte” is de naam voor een losse, houten brug over een sloot of vaart. Als naam voor de school betekent het: de brugfunctie die de school vervult in de opvoeding van kinderen tot zichzelf respecterende, mondige maar ook zorgzame volwassenen.

Het logo is destijds ontworpen door mevr. A. v.d. Valk.

Richting

De N.B.B. “De Barte” is een basisschool voor Neutraal Bijzonder Basis (N.B.B.) onderwijs. Dit houdt in dat het onderwijs uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

De leerling kan dus een levensbeschouwing opbouwen en van daaruit een eigen inbreng hebben. Het respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing en voor de ander staat bij ons voorop.

Concreet betekent dit dat facultatief godsdienst- en/of ander vormend onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag gegeven wordt, maar ook dat we zo nu en dan daadwerkelijk meedoen in diensten.

 

Peuteropvang de Barte in Hemelum

Op Peuteropvang de Barte in Hemelum kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar terecht op de dinsdag- en donderdagochtend van 8.30 – 11.30 uur.
De peuters kunnen twee dagdelen per week komen. Het is een eerste opmaat naar het groter worden, waarin de kinderen leren samen te spelen, samen te zingen, samen eten en drinken etc.

Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving te ontdekken. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend.

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. J. Bruggeman 0514 581 681. Wij laten u graag de peuterspeelzaal en bijbehorende basisschool zien.

 

Buurtbus

Stichting Buurtbus Lijn 103

Stavoren – Hemelum

De buurtbus heeft een aantal vaste haltes in de verschillende dorpen, het opstappen bij de buurtbus kan ook op een niet halte plaats door de chauffeur een signaal te geven dat u mee wilt. Een goed signaal kan zijn de chauffeur aankijken en uw hand op te steken, op deze manier weet de buurtbuschauffeur dat u mee wilt en zal hij voor u stoppen. Wilt u uitstappen op een niet halte geef dit dan aan als u de plaats waar u wilt uitstappen nadert.

Dorpskrant De Muddejeyer

Hemelum heeft een eigen dorpskrant, De Muddejeyer genaamd.

De krant komt 4 keer per jaar uit en staat vol met nieuws en wetenswaardigheden uit het dorp.

U wordt o.a. op de hoogte gebracht van de activiteiten in de Begine, de onderwerpen waar dorpsbelang zich mee bezig houdt en wat er in het klooster te doen is. De kinderen van basisschool De Barte verzorgen een bijdrage, er is een heuse kinderpagina, en de sportuitslagen kunt u ook in de Muddejeyer terugvinden. Bovendien kan iedereen die iets aan de dorpsbewoners van Hemelum wil meedelen, kopij inleveren bij de redactie zodat dit in de eerstvolgende Muddejeyer geplaatst kan worden.

Een dorpskrant kan niet bestaan zonder adverteerders. Gelukkig wordt onze krant van harte ondersteund door plaatselijke en regionale ondernemers en daar zijn wij ze dan ook zeer erkentelijk voor!

De oplage van de Muddejeyer is ca. 240 exemplaren en de krant wordt in kleur gedrukt.

Voor € 6,00 per jaar kunt u lid worden van de dorpskrant, deze wordt dan eens per kwartaal bij u thuis bezorgd.

Wilt u graag adverteren in ons blad, dan is dat natuurlijk mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden bij Diana Hospes-Postma of via: muddejeyer@hotmail.com.

Hervormde Kerk Hemelum / PKN-gemeente Hemelum

ANBI
Inleiding

De Protestantse Gemeente te Hemelum vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):

de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigt door de kerkrentmeesters)
de Diaconie.
Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk of diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.

HIER vindt u de gegevens van onze kerk en van de diaconie.

Russisch Orthodoxe kerk

In Hemelum is gevestigd een Russisch Orthodox Klooster.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van dit klooster.