Informatie en telefoonnummers

Algemeen alarmnummer

(Alleen voor spoedeisende hulp bij levensbedreigende situaties.)
112

Politie

(geen spoed)
0900 8844

Tandartspraktijk Koudum

0514 522424

Dokterswacht

0900 1127112

Antonius Ziekenhuis te Sneek

0515 488 888

Apotheek Workum

0515 541591

Huisartsen:

Huisartsenpraktijk Bakhuizen
Skuniadyk 12, Bakhuizen
0514 581287
www.huisartsbakhuizen.nl

Huisartsenpratijk Koudum
T únkersstrjitte 47, Koudum
0514 522100
www.huisartsenkoudumwijckel.nl

Huisartsenpraktijk Eijrond & Piersma
Janke Trompstrjitte 6, Warns
0514 681303
www.huisartswarns.nl

Dierenartsenpraktijk Koudum

0514 521888
www.vanwaardtotklif.nl

O.L.S. De Barte

0514 581681

Dorpshuis De Begine

0648627537

Dorpsbelangen Hemelum

(alleen tijdens kantooruren)
0630107615

AED in Hemelum

In Hemelum zijn twee AED’s beschikbaar. De eerste hangt bij ‘de Stekkenplek’, midden in het dorp aan de Hegewei 22.

De familie De Boer heeft hiervoor ruimte op de gevel beschikbaar gesteld. De tweede AED is beschikbaar gesteld door de familie Trompetter en hangt op Villapark Untwyk De Morra, Het Set 4 in Hemelum.

De AED’s hangen verspreid door het dorp. Mochten ze onverhoopt nodig zijn, dan zijn er voldoende vrijwilligers om deze te bedienen. Wilt u zich ook aanmelden om ingezet te worden bij een oproep volg dan deze link: www.hartslagnu.nl

Contact met Dorpsbelang

Als u vragen, aanvullingen of ideeën hebt voor deze website, dan horen wij dat graag. Neem contact op via onderstaand contactformulier of bel secretaris Martine van der Linden 0630107615 (alleen tijdens kantooruren).

9 + 2 =