Basisschool de Barte

Basisschool De Barte

De naam

De Friese naam “Barte” is de naam voor een losse, houten brug over een sloot of vaart. Als naam voor de school betekent het: de brugfunctie die de school vervult in de opvoeding van kinderen tot zichzelf respecterende, mondige maar ook zorgzame volwassenen. Bekijkt u ook eens ons prachtige kunstwerk bij de onderbouwingang. Hierop staat een barte afgebeeld met daarop een volwassene met kind . Het logo is destijds ontworpen door mevr. A. v.d. Valk.

Richting

N.B.B. “De Barte” is een basisschool voor Neutraal Bijzonder Basis (N.B.B.) onderwijs. Dit houdt in dat het onderwijs uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.
De leerling kan dus een levensbeschouwing opbouwen en van daaruit een eigen inbreng hebben. Het respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing en voor de ander staat bij ons voorop.
Concreet betekent dit dat godsdienst- en/of ander vormend onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag gegeven wordt, maar ook dat we zo nu en dan daadwerkelijk meedoen in diensten.

 

Neem een kijkje op de website van de Barte

Missie en visie

Het doel van ons onderwijs is: kinderen toerusten voor het omgaan met de uitdagingen van het leven, de maatschappij, zichzelf en de ander door het aanleren van kennis, attituden en vaardigheden. 

Om dit doel te bereiken besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele vaardigheden zoals het omgaan met jezelf en de ander, de basisvaardigheden zoals rekenen en taal en de coöperatieve vaardigheden door te leren samen te werken. Samen met de ouders bewaakt het team een goed evenwicht tussen deze drie aandachtsgebieden.   

We doen, binnen onze vermogens, er alles aan om de ontwikkeling van het kind te volgen en op maat te stimuleren en het kind te helpen groeien in het eigen zijn. In het onderwijs op De Barte spelen wij in op liefde, onvoorwaardelijke steun, respect voor elkaar en aandacht voor onze omgeving.