HEMELUM HERDENKT

 Op zondag 1 mei a.s. zal er in de Nicolaaskerk, Klaster 2 te Hemelum een bijzonder herdenkingsconcert plaats vinden met Elizabeth Kooy, sopraan, Pierre Lavay, klarinet, Pauli Yap, piano, en Thijs Feenstra acteur. De liederen, gecomponeerd door Ebo Reitsma, zijn gebaseerd op gedichten van het joodse meisje Selma Meerbaum- Eisinger, die ze schreef in gevangenschap tussen haar 15e en 18e jaar. De liederen worden afgewisseld met teksten van de 94-jarige schrijfster Aggie van der Meer uit Bolsward, die voorgelezen zullen worden door Thijs Feenstra.
Het concert begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), vrij entree.

Op woensdag 4 mei a.s. zal traditiegetrouw op de Himmelbrink bij het dorpsmonument de jaarlijkse dodenherdenking plaatsvinden. De ceremonie zal starten om 19.30 uur met een stille tocht vanaf het kruispunt Yde B. Yntemastrjitte en Sijbren Sijtsmastrjitte. Ook is het mogelijk om onderweg aan te sluiten of op eigen gelegenheid naar het monument te gaan. Bij het monument op De Himmelbrink vindt een korte plechtigheid plaats. Medewerking wordt dit jaar verleend door de twee gastsprekers; Sijbren Sijtsma en Sanne Yntema; beide ‘pakesizzers’ van de verzetsstrijders Sijbren Sijtsma en Yde Bouke Yntema. Daarna volgt de kranslegging door vertegenwoordigers namens de gemeente Súdwest Fryslân, de PKN-kerk en het Dorpsbelang.

De lokale 4 mei-commissie nodigt dorpsbewoners en belangstellenden van harte uit om bij bovenstaande activiteiten aanwezig te zijn.