Algemene Ledenvergadering uitgesteld!

De Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Hemelum stond gepland op vrijdag 20 mei aanstaande. Door onvoorziene zaken lukt het toch niet om dan de vergadering te laten plaatsvinden. De ALV verschuiven we daarom naar donderdag 16 juni aanstaande.

De uitnodiging ligt een aantal weken voor de ALV bij je in de bus!