Op vrijdag 12 april om 20.00 uur is de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Hemelum in de Begine. Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd. De koffie/thee staat klaar vanaf 19:30 uur. Lees de
uitnodiging voor het programma en meer informatie over Dorpsbelang Hemelum. De notulen van de ALV 2023 leest u hier: Notulen ALV 31 maart 2023_def.

We zien jullie graag op vrijdag 12 april!