Goed nieuws aan het eind van 2022: de gemeente Súdwest Fryslân heeft besloten het opknappen van het strandje aan de Morra te subsidiëren! Dat betekent dat dit project van start kan gaan. Wanneer precies, dat horen we nog. Heel veel dank aan Theo die dit project met hulp van Gerben en Emiel van de grond heeft getild.
 
Om helder te krijgen op welke verbeteringen we dit jaar en op de langere termijn de focus moeten leggen, valt er deze week bij iedereen in het dorp een enquête in de bus. Laat ons weten wat je belangrijk vindt door de vragenlijst uiterlijk zondag 22 januari 2023 in te leveren bij Martine, onze secretaris, Hegewei 12.
 
We hebben in het afgelopen jaar al enkele initiatieven (woningbouw, speeltuintje, bankjes) in gang gezet. Als hierover concreet iets te melden is, dan lees je dat op de website, in de Muddejeyer en/of op Facebook.
Heb je vragen? Stuur dan een mail naar dorpsbelang@hemelum.nl.