Nieuwe datum Algemene Ledenvergadering

Omdat we niet zeker weten welke coronamaatregelen er in maart 2022 gelden, hebben we besloten om de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Hemelum te verschuiven naar vrijdag 20 mei 2022. (De oude datum was 18 maart 2022.) T.z.t. krijgen alle inwoners van Hemelum een uitnodiging voor de vergadering in de brievenbus.

Met vriendelijke groet, Dorpsbelang