Beste Dorpsgenoten,Inmiddels is duidelijk dat er glasvezel in het buitengebied komt. Voor de dorpen is dit niet zeker omdat de 35 % nog niet gehaald is. De termijn is verlengt naar 1 oktober. De Fryske Mienskip op Glas bied aan om een voorlichtingsbijeenkomst in het dorp te houden omdat ze de ervaring hebben dat het beter werkt om mensen persoonlijk een toelichting te geven over nut en noodzaak van de “mienskip aanpak”.

Inmiddels is er al heel veel voorlichting toegestuurd en gegeven. Als bestuur van Dorpsbelang vragen we ons af of er nog behoefte is aan een lokale informatieavond.

Graag horen we wat U behoefte is!