Hemelum

Geachte relatie,

In vervolg op de eerdere vooraankondiging sturen wij u onderstaande uitnodiging.

Op 20 maart aanstaande organiseert Stichting Fryslans Ferline een informatiemiddag over het onderwerp Canons van de Friese dorpen en steden bij Tresoar in Leeuwarden. De bijeenkomst start om 14:00 uur en de inloop is vanaf 13:30uur.

Aan de orde komt de stand van zaken rond het Dorpscanon platform en aanpalende digitale publieke platforms. Daarnaast wordt het omvangrijke digitaliseringsproject van Tresoar genaamd RedBot beschouwd vanuit het overkoepelende thema -Erfgoedinformatie in de eenentwintigste eeuw-.

Klaas Jansma verzorgt een intermezzo over het thema -Toen en nu-.

Tenslotte is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen zoals webshops voor dorpen en steden en een op te zetten netwerk van dorps- en stadscorrespondenten.

De middag is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in lokale geschiedenis of zich actief bezighoudt met de optekening daarvan.

In verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelden gewenst via het aanmeldformulier op de Dorpscanon website. (https://www.dorpscanon.nl/informatiebijeenkomst)

U bent van harte welkom,

Namens het bestuur van de stichting Fryslans Ferline

Bauke Folkertsma

Met vriendelijk groet,
Canons van de Friese dorpen en steden