Dorpsbelang zoekt enthousiaste mensen die een plan maken voor het Hemelummer strandje. De Marrekrite heeft zand over dat vrijkwam bij de Langehoekspôlle op.
De Fluessen en biedt ons dat (tegen betaling) aan.
Maar is het een idee om het strandje nog meer op te frissen? Bijvoorbeeld met een speeltoestel of een picknickbank?
Wie komen er met een plan? We horen het graag, dan vraagt Dorpsbelang vervolgens een subsidie aan via het Iepen Mienskipsfûns.

Stuur je ideeën naar dorpsbelang@hemelum.nl