Afscheid Bokke-Walter Lanting en Age de Vries

Aanstaande zaterdag nemen de families Lanting en de Vries afscheid van Bokke-Walter en Age. Dit gebeurd in besloten kring aan de Mientwei. De trekkers die momenteel op de Himmelbrink staan worden zaterdag morgen samen met de bloemen naar de Mientwei gebracht. Om 16.15 vertrekken de families om Bokke Walter en Age naar hun laatste rustplaats in Himmelum en Warns te brengen. De route zal gaan over de Nijbuorren en de Hegewei in Himmelum en dan over de Himmelumerdyk naar Warns. Deze wegen zijn lang genoeg om de 1,5 meter in acht te nemen.Het verzoek is de vlag half stok te hangen.

Laten we massaal deze jonge mannen een laatste groet brengen en de families steunen met onze aanwezigheid langs de route.

Dorpsbelang Hemelum

Herdenking Bokke-Walter Lanting en Age de Vries

Vanavond vanaf 20.00 uur staan op de Himmelbrink in Hemelum de trekkers van Bokke-Walter Lanting en Age de Vries. Hier is de mogelijkheid om bloemen te leggen. Een passende manier om uiting te geven aan verdriet, elkaar te steunen en om beide jonge mannen te herdenken.

Dorpsbelang Hemelum

Persbericht: Nieuwe borden Gifsumak

Persbericht: Nieuwe borden Gifsumak

Persbericht

14 mei 2020

Nieuwe borden Gifsumak

Langs de Vangdijk in Hemelum zijn deze week nieuwe borden geplaatst die waarschuwen tegen het gevaar van de gifsumak. De Vangdijk is het fietspad tussen De Morra en de Fûgelhoeke, ten noordoosten van Hemelum. De plant veroorzaakt bij aanraking van de bladeren ernstige allergische reacties. Dorpsbelang Hemelum zag de plant zich de afgelopen jaren steeds meer uitbreiden en sloeg alarm. In samenwerking met It Fryske Gea heeft de gemeente Sûdwest Fryslân nu nieuwe, meer opvallende borden geplaatst. Hemelum is tot nu toe de enige plek in Nederland waar de gifsumak voor komt.

De uit Amerika afkomstige exoot werd in 1919 aangeplant omdat het wortelstelsel de Vangdijk goed versterkte. Toen in de loop der jaren kinderen in Hemelum ziek werden had men nog geen idee van de oorzaak, pas in 1960 werd de gifsumak hiervoor verantwoordelijk gehouden. De plant is inmiddels zo sterk verwilderd dat uitroeiing vrijwel onmogelijk is, het wortelstelsel heeft zich sterk uitgebreid en zit door de hele bodem van de Vangdijk. Alleen goed bermbeheer kan de gifsumak in toom houden.

Meer info:

Secretariaat Dorpsbelang Hemelum

Huib Volker, mob. 0621262251

Huib is hierover geinterviewd door omrop fryslan: https://omrop.fr/wWfM  Doarpsbelang Himmelum yn noed oer giftige eksoat: “Die plant is doodeng” – #omropfryslan

Enquête Vrijwilligerspool Begine

Beste Hemelummer,

De Begine werkt aan het up-to-date maken van de vrijwilligerspool.

Het plan was om huis-aan-huis te gaan voor een persoonlijke inventarisatie. Vanwege de huidige tijd hebben we een alternatief gevonden: een online enquête. Zo kunnen we tóch inventariseren zonder bij je aan de deur te komen.

Het invullen van de enquête kost je nog geen 2 minuten. Graag ook invullen wanneer je al vrijwilliger bent, of niet wilt/kunt helpen.

Je helpt ons er enorm mee!

Klik op de link om de enquête te openen:  https://nl.surveymonkey.com/r/257GVZK

Verzoek: wil je dit bericht doorsturen naar de achterban van je vereniging/organisatie?

Vriendelijke groet, Ester,

namens

Dorpshuis De Begine

Buorren 27 8584 VC Hemelum
Telefoon: 06-48627537