Algemene Ledenvergadering uitgesteld!

Algemene Ledenvergadering uitgesteld!

De Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Hemelum stond gepland op vrijdag 20 mei aanstaande. Door onvoorziene zaken lukt het toch niet om dan de vergadering te laten plaatsvinden. De ALV verschuiven we daarom naar donderdag 16 juni aanstaande.

De uitnodiging ligt een aantal weken voor de ALV bij je in de bus!

Persbericht: HEMELUM HERDENKT

HEMELUM HERDENKT

 Op zondag 1 mei a.s. zal er in de Nicolaaskerk, Klaster 2 te Hemelum een bijzonder herdenkingsconcert plaats vinden met Elizabeth Kooy, sopraan, Pierre Lavay, klarinet, Pauli Yap, piano, en Thijs Feenstra acteur. De liederen, gecomponeerd door Ebo Reitsma, zijn gebaseerd op gedichten van het joodse meisje Selma Meerbaum- Eisinger, die ze schreef in gevangenschap tussen haar 15e en 18e jaar. De liederen worden afgewisseld met teksten van de 94-jarige schrijfster Aggie van der Meer uit Bolsward, die voorgelezen zullen worden door Thijs Feenstra.
Het concert begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), vrij entree.

Op woensdag 4 mei a.s. zal traditiegetrouw op de Himmelbrink bij het dorpsmonument de jaarlijkse dodenherdenking plaatsvinden. De ceremonie zal starten om 19.30 uur met een stille tocht vanaf het kruispunt Yde B. Yntemastrjitte en Sijbren Sijtsmastrjitte. Ook is het mogelijk om onderweg aan te sluiten of op eigen gelegenheid naar het monument te gaan. Bij het monument op De Himmelbrink vindt een korte plechtigheid plaats. Medewerking wordt dit jaar verleend door de twee gastsprekers; Sijbren Sijtsma en Sanne Yntema; beide ‘pakesizzers’ van de verzetsstrijders Sijbren Sijtsma en Yde Bouke Yntema. Daarna volgt de kranslegging door vertegenwoordigers namens de gemeente Súdwest Fryslân, de PKN-kerk en het Dorpsbelang.

De lokale 4 mei-commissie nodigt dorpsbewoners en belangstellenden van harte uit om bij bovenstaande activiteiten aanwezig te zijn.

Persbericht 11 maart 2022 Eerste vluchtelingen Oekraïne in Súdwest-Fryslân naar De Galamadammen Koudum

PERSBERICHT

11 maart 2022
Nummer: 031/WW

Eerste vluchtelingen Oekraïne in Súdwest-Fryslân naar De Galamadammen Koudum

Hotel Galamadammen in Koudum wordt klaargemaakt als eerste opvanglocatie in Súdwest-Fryslân voor vluchtelingen uit Oekraïne. Wanneer de eerste vluchtelingen aankomen is op dit moment nog niet bekend. In totaal verwacht de gemeente er voor ca. 150 mensen plek te hebben.

In mei 2020 sloot hotel De Galamadammen haar deuren. De snelle beschikbaarheid en de aanwezige faciliteiten gaven de doorslag voor deze locatie. De gemeente kon daardoor snel inspelen op de vraag van de Rijksoverheid om met spoed nieuwe opvangplekken te komen voor gevluchte Oekraïners. Voor dit type opvang is een coördinerende rol weggelegd voor de gemeente. Burgemeester Jannewietske de Vries is ingenomen met deze locatie: ‘Geweldich dat Súdwest-Fryslân fluch en gastfrij oan de gong kin om ûnderdak te organisearjen foar dizze kwetsbere groep minsken.’

Het is nu alle hens aan dek om de locatie gebruiksklaar te maken. Zo is de gemeente niet alleen verantwoordelijk voor de realisatie van de opvang, maar ook voor de organisatie van de eerste levensbehoeften zoals bijvoorbeeld zorg, medische hulp en onderwijs. Het is de verwachting dat het niet bij deze locatie blijft. Er zijn meerdere opties die de gemeente overweegt.

Inwoners in de omgeving worden geïnformeerd met een brief. Het aanmelden van opvanglocaties en hulp kan via de gemeentelijke website www.sudwestfryslan.nl/oekraine

Nieuwe datum Algemene Ledenvergadering

Nieuwe datum Algemene Ledenvergadering

Omdat we niet zeker weten welke coronamaatregelen er in maart 2022 gelden, hebben we besloten om de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Hemelum te verschuiven naar vrijdag 20 mei 2022. (De oude datum was 18 maart 2022.) T.z.t. krijgen alle inwoners van Hemelum een uitnodiging voor de vergadering in de brievenbus.

Met vriendelijke groet, Dorpsbelang