Beste dorpsgenoten, pas vrijdagmiddag kregen wij het onverwachte bericht van de gemeente dat de Vangdijk/Morrapaed wordt geasfalteerd. Daarom kunnen we er vanaf 9 t/m 27 november niet langs. We hebben gevraagd om de begaanbaarheid (vooral voor fietsers) te verbeteren, maar dat er zo onverwacht werd overgegaan tot actie zonder dat tijdig te zeggen, overviel ons. Dus nog een keer: het Morapaed is afgesloten van 9 t/m 27 november voor asfalteringswerkzaamheden.