WOZ aanslag 2016 voor niet woningen

Betreft WOZ aanslag 2016 voor niet woningen.                                                               

 

Ondernemers, boeren, scholen, zorginstellingen, zorgboerderijen,  Bed & Brochjes  in Hemelum hebben vaak zonder er erg in te hebben een opslag  betaald van € 60,00 per  € 100.000 WOZ waarde  aan de gemeente voor het ondernemersfonds.

Meestal betreft dit een bedrijfsgebouw loods en of boerderij met een bedrijfs- agrarische bestemming.

 

Deze opslag kunt u nog t/m 31-03-2017 terug vragen (retributie)

 

Wie wel, wie niet?        U kunt dit zelf eenvoudig controleren.

Staat er op de gemeentelijke WOZ aanslag 2016 onder de tariefcode een 3 of 4 dan heeft u mee betaald aan het ondernemersfonds.  Dit bedrag zit in het totaalbedrag en is niet apart  vermeldt op de aanslag.

 

Tariefcode  1 en 2 zijn privé en niet belast met ondernemersfonds heffingen.

 

Dit terugvragen moet via de site van het ondernemersfonds.

Ga daarvoor naar www.ondernemersfondsswf.nl/retributie.php

 

Dit formulier vult u 2x in. Voor het eigenaarsdeel  1x en voor het gebruikersdeel 1x.

 

Vergeet het niet het gaat veelal om enkele honderden euro’s

 

Geplaatst op: 2017-01-27