Windenergie

Dorpen ontvangen basisinformatie windenergie.
Begin mei werden alle initiatieven bekend die projectontwikkelaars voor windmolenparken hebben ingediend bij Fryslân foar de Wyn. Omdat projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers vaak een grote kennisvoorsprong hebben op gewone burgers, stuurt stichting Hou Friesland Mooi een document met basisinformatie over windenergie naar alle dorpsbelangen in Fryslân. Het verzoek is daarbij om dit document onder de aandacht te brengen van alle geïnteresseerden in hun dorp. Het gaat om feitelijke informatie die door deskundigen is gecontroleerd. Met dit initiatief hoopt de stichting alle Friese dorpen van voldoende kennis te voorzien om de toekomstige discussie over windenergie goed te kunnen voeren.


Stichting Hou Friesland Mooi komt op voor de belangen van omwonenden van windturbines. Er bestaat een enorme kenniskloof tussen enerzijds projectontwikkelaars en initiatiefnemers en anderzijds omwonenden en politici. Dat is de reden waarom de stichting een nota heeft opgesteld met feitelijke en zorgvuldig gecontroleerde informatie over windenergie. Het gaat daarbij om: financiële aspecten, basisbegrippen, technische zaken, het beleid van de overheid en juridische aspecten.

De basisinformatie over windenergie biedt houvast in de discussie die de komende maanden gaat plaatsvinden in de provincie. Volgens het plan van aanpak van Fryslân foar de Wyn vinden er in mei/juni informatieavonden plaats over beoogde windmolenlocaties. Het is van belang dat er in die bijeenkomsten een goede discussie kan worden gevoerd. Inhoudelijke kennis is daarbij van groot belang. De kennis die stichting Hou Friesland Mooi de afgelopen jaren heeft opgedaan, wil ze delen met alle dorpen en geïnteresseerden in Fryslân. Niet alle dorpen zullen met initiatieven te maken krijgen. Maar mocht dat wel het geval zijn, dan kan deze informatie nuttig zijn om kennis te verwerven en invloed uit te oefenen.


Download hier het document Basisinformatie windenergie finaal 16-4-14


Als er mensen zijn die belangstelling hebben in een op te richten wergroep Windenergie, los van "fryslan foar de win" dan vernemen we dat graag.

Graag melden bij het bestuur!

Geplaatst op: 2014-07-03