verkeersstremming fietspad De Maren/fietspad Wite Burch

Hemelum, verkeersstremming fietspad De Maren, 18-05 t/m 01-07 2016

 

Vanaf woensdag 18 mei tot en met vrijdag 01 juli 2016 is het fietspad De Maren bij Hemelum afgesloten voor al het verkeer, inclusief fietsers en voetgangers.

 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan het fietspad De Maren wordt de bestaande verharding vervangen door betonverharding.

 

Verkeersmaatregelen

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Verder wordt het fietspad met schrikhekken afgezet.

Hemelum, verkeersstremming fietspad Wite Burch, 23-05 t/m 01-07 2016

 

Vanaf maandag 23 mei tot en met vrijdag 01 juli is het fietspad Wite Burch bij Hemelum afgesloten voor al het verkeer, inclusief fietsers en voetgangers.

 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan het fietspad Wite Burch wordt de bestaande verharding vervangen door betonverharding.

 

Verkeersmaatregelen

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Verder wordt het fietspad met schrikhekken afgezet.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

 

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra bv te Hasselt. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. Rutger Kiers van Schagen Infra bv, tel.nr. 06 – 33 05 00 60.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Patrick van Wijngaarden of met dhr. Sybe van der Meer via het gemeenteloket 14 0515 van gemeente Súdwest-Fryslân.

 

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/werkinuitvoering en op http://www.fryslan.wegwerkmeldingen.nl

Geplaatst op: 2016-05-04