digitale nieuwsbrief 'Mei de doar yn 'e hûs'

Aanmelden nieuwsbrief stads-, dorps- en bedrijfscontacten

In de digitale nieuwsbrief 'Mei de doar yn 'e hûs' van het team Stads-, Dorps- en Bedrijfscontacten komt nieuws over uw dorp of stad aan bod. De nieuwsbrief komt zo'n vier á zes keer per jaar uit.

Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich via deze link aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Geplaatst op: 2016-04-12