Opheffen politiebureau Koudum

Dorpsbelang Koudum is een actie gestart om te protesteren tegen de voorgenomen sluiting van politiebureau Koudum. 

 

Dorpsbelang Koudum heeft alle dorpsbelangen van de betrokken dorpen aangeschreven deze actie(s) te ondersteunen.
Uiteraard heeft iedereen gereageerd.

Het volgende bericht is vanuit deze gezamenlijke actie naar de Politie Noord-Nederland verzonden:

Aan:

Politie

Eenheid Noord-Nederland Postbus 107 9400 AC ASSEN

Koudum, 12 december 2014

Onderwerp: Protest tot voornemen tot sluiting politiebureau te Koudum

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Via de media zijn wij deze week onaangenaam verrast met het voorgenomen besluit van de Politie Noord Nederland tot sluiting van het politiebureau te Koudum. Als bestuur van Dorpsbelangen Koudum tekenen we hierbij, ook namens, Plaatselijk Belang Workum, Stavers Belang, Dorpsbelang Molkwerum, Dorpsbelang Hemelum, Dorpsbelang Warns, Feriening foar Doarps- en Streekbelang It Heidenskip en Dorpsbelang Nijhuzum, bij u als Politie Noord Nederland ernstig protest aan tegen dit bezuinigingsbesluit en pleiten voor het behoud van het politiebureau te Koudum.

De sluiting van het politiebureau is voor Koudum, en ook voor de omliggende dorpen en steden, een volstrekt onwenselijke situatie. Door het sluiten van het politiebureau wordt het algemene voorzieningenniveau niet alleen voor Koudum, maar voor de gehele regio aangetast en dat komt de leefbaarheid van onze regio niet ten goede. Wij baseren ons op de volgende argumenten:

 

Punt 1: Veiligheid van bewoners en (zomer)gasten komt in het geding

Door de sluiting worden de aanrijdtijden voor het dorp Koudum, vanuit de bureaus Bolsward of Lemmer, en zeker ook voor de omliggende dorpen en steden, veel langer dan de gestelde norm van 12 minuten. Een normale aanrijdtijd is dan minimaal 20 minuten of langer geworden. Wij vrezen dat de veiligheid van onze inwoners en van de vele (zomer)gasten die in onze regio verblijven hierdoor in het geding komt. In het geval dat er politie nodig is, is het van belang dat de politie er snel kan zijn, dit is ook in het belang van de politie zelf met betrekking tot haar taakuitoefening. De lange aanrijdtijden na een melding betekent een substantiële verkleining van de pakkans van criminelen. Wij verwachten dat dit ook voor criminelen niet onopgemerkt blijft. De sluiting is voor ons een onacceptabele aantasting van de veiligheid voor bewoners, bedrijven, bezoekers en toeristen.

 

Punt 2: Politiebureau heeft een regionale functie, met een uitgestrekt gebied

Het politiebureau heeft door zijn ligging een uitgesproken regionale functie. In de zuidwesthoek van Friesland ontstaat op deze manier een ontoelaatbaar witte vlek, waarbij er geen steunpunt van de politie meer is. Naar onze mening gaat door de sluiting van het politiebureau ook de laagdrempelige

mogelijkheid tot contact en toegang tot de politie voor de regio verloren. De geopperde passende maatregelen zijn naar onze mening niet voldoende en zien wij als een achteruitgang van de dienstverlening van de politie aan de regio. In de perifeer gelegen plattelandskernen binnen onze gemeente komt het verdwijnen van een voorziening als deze extra hard aan.

Punt 3: Huisvesting en versterking van samenwerkende diensten komt in verval

Bovendien maken wij ons zorgen over het voortbestaan van het nog niet zo lang geleden gerealiseerde Rood-Wit-Blauwgebouw aan de Tjalke van der Walstraat in Koudum, waarin de gezamenlijke en vaak samenwerkende diensten van de brandweer, ambulancedienst en de politie nu een uitstekende uitvalsbasis voor de regio hebben.

Wij reageren niet, omdat wij tegen bezuinigingsvoorstellen van de politie zijn of tegen nieuw op te stellen beleid, maar omdat wij ons ernstige zorgen maken over de invulling van de bezuiniging. Deze gaat nu ten koste van een adequate dienstverlening aan onze inwoners en gasten. Wij vinden dat de dienstverlening aan de regio hiermee onder de maat komt te liggen en zien het als een dreiging voor uitsluiting van adequate politiediensten in de toekomst.

Conclusie:

- Sluiting van het politiebureau in Koudum is voor ons geen optie. Door alleen de hoofdbureaus in Bolsward en Lemmer open te houden is er geen goede spreiding in ons gebied.

- Langere aanrijdtijden dan de norm van 12 minuten zijn voor ons geen optie.

- Alternatieve oplossingen zien wij als een voorbode van een definitieve dreigende uitsluiting van adequate politiediensten voor de regio.

 

 

 

Wat willen wij?

In het belang van de inwoners en de gasten uit de zuidwesthoek van Friesland pleiten wij dringend voor het aanpassen van uw bezuinigingsbeleid, waarbij het openhouden van het politiebureau in Koudum mogelijk is, zodat een aanrijdtijd van 12 minuten voor de regio gehandhaafd blijft en er geen verdere achteruitgang van de politiediensten voor de regio plaats kan vinden.

Wij geven hierbij tevens aan dat wij ons protest ook door middel van een inspraakreactie bij het gemeentebestuur van de gemeente Súdwest Fryslân over zullen brengen. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de plaatselijke belangen van:

Hindeloopen (onder voorbehoud), Workum, Stavoren, Molkwerum, Hemelum, Warns, It Heidenskip, Nijhuizum en Koudum.

Met vriendelijke groeten,

Dorpsbelangen Koudum Libbe P. Zijlstra, voorzitter

 

 

Via de nieuwsbrief zullen we deze protestbrief eveneens publiceren.

Nog geen nieuwsbrief-abonnee? Schrijf je op de homepagina HIER in!

Elke 50e inschrijver ontvangt een taart of cake!

Geplaatst op: 2014-12-18