Leuke Filmpjes

Een filmpje opgenomen in Hemelum met een lammetje en een kat op de boerderij aan de Nijbuorren 25.

http://www.youtube.com/watch?v=Yij9O47LA0U

Ysclub Hemelum 2009 toertocht.

http://www.youtube.com/watch?v=JcQ5r43s46k

Geplaatst op: 2014-07-03